Úvodní strana english

Mějte své konference pod kontrolou On-line správa a sledování konferencí

Přihlášení do zákaznické administrace
pro správu telekonferencí

Co je to telekonference?

Telekonference je služba, která umožňuje uspořádat konferenční (hromadný) hovor až s 50-ti účastníky najednou. SLužba není omezena lokalitou, čili je možné ji využívat na různých místech světa. Představuje tak hodnotnou, cenově a časově efektivní variantu k běžným face-to-face schůzkám.

Co pro konferenci potřebuji?

  • Potřebujete pouze telefonní přístroj s tónovou volbou připojený do veřejné telefonní sítě nebo mobilní telefon

Komu je služba určena?

Služba ConfCall je zaměřená především na velké a středně velké společnosti, které mají potřebu operativně komunikovat se svými lokálními i mezinárodními pobočkami, zákazníky, partnery, investory či mobilními prodejci.

Výhody služby

Služba ConfCall má následující výhody:


  • odstraníte náklady na cestování a pobyt
  • zvýšíte výkonnost a efektivitu
  • umožňuje rychlou reakci účastníků konference
  • získáte konkurenční výhodu díky rychlému sdělení důležitých informací geograficky roztroušeným příjemcům
  • snadná použitelnost a vysoký uživatelský komfort

zpět nahoru


Využívají naši telekonferenci