Úvodní strana english

Mějte své konference pod kontrolou On-line správa a sledování konferencí

Přihlášení do zákaznické administrace
pro správu telekonferencí

Objednávka


Údaje označené * jsou povinné.


Název firmy*:
Ulice, č.p.*:
Město*:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba*:
E-mail*:
Telefon*:
Počet místností*:
Jazyk konference:
Poznámky:
Tarif:


Výše uvedený zákazník se tímto registruje u společnosti CZECH CALL, s.r.o., Čelakovského 12, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel) jako nájemce konferenční místnosti. Zákazník tímto souhlasí s ustanoveními uvedenými ve Všeobecných podmínkách poskytovatele, kterými se řídí poskytování telekonferenčních služeb. Všeobecné podmínky a Ceník služeb jsou nedílnou součástí této Registrační karty zákazníka.Datum:

Při objednání služby vám bude doručena písemná registrační karta.
zpět nahoru


Využívají naši telekonferenci